17 Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Ang poot ng hari ay parang leong umuungal, ang gumalit sa … -6- - Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. Nilalaman ng Kawikaan. 4 Ang … Kawikaan 24:2. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Kawikaan 16:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Hop to Similar Bible Verses. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible . Mga Kawikaan 14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 14 Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) Nakapapawi ng galit ang mahinahong sagot (1) Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay (3) Nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid (8) Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan (22) Mag-isip muna bago sumagot (28) Kawikaan 15:1. 3 Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang sarap ng paghahari at tagumpay ay maaaring kasing-adik ng nikotina sa mga … Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Kawikaan 32, 3:7, 22:3. M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) Huwag mainggit sa masasama (1) Naitatayo ang bahay dahil sa karunungan (3) Kahit mabuwal ang matuwid, babangon pa rin siya (16) Huwag gumanti (29) Pagtulog, nagdudulot ng kahirapan (33, 34) Kawikaan 24:1. Hindi natin nalalaman kung ano ang maaaring mangyari (in our own lives) sa ating mga buhay. 18 Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.” (Mga Kawikaan 16: 18 at 19, MBB) Ang kompetisyon sa anuman sa napakaraming anyo nito ay dapat iwasan sa lahat ng gastos dahil pinupukaw nito ang damdamin na binabawasan ang kahalagahan ng iba sa kaisipan. -7- - Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman; pag-aralan mong umiwas doon. 1 Tesalonica 5:22. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Bibliya Tagalog Holy Bible . Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 16 -A A A + Kabanata 16 . Kawikaan. Ipinakikita ng mga talata 1 hanggang 11 ng kabanata 14 ng aklat ng Bibliya na Kawikaan na kahit ngayon pa lamang ay matatamasa na natin ang isang antas ng kasaganaan at katatagan kung hahayaan nating patnubayan ng karunungan ang ating pananalita at mga pagkilos. * + 3 Ipagkatiwala* mo kay Jehova ang anumang gagawin mo,+ At magtatagumpay ang iyong mga plano. 3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. 2 Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin, ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, … Mga Kawikaan. Sa Kawikaan 24:16, tumutukoy ito sa pagdanas ng mga problema, kahit paulit-ulit pa nga. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Ang Payo ng mga Magulang - Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama, sasainyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. A. Sa pagsisimula ng taon, wala tayong ideya kung (what will happen) ano ang mangyayari rito. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip, hanggang … Kawikaan 16:16 - Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kay sa ginto! 17 Mas mabuti pa ang mag-ulam ng kahit gulay lang pero may pagmamahalan, kaysa sa mag-ulam ng karne pero may alitan. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Kawikaan 14:16 Study the Inner Meaning 16 Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan: nguni't ang mangmang ay nagpapakilalang palalo, at timawa. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 ... * sa kamangmangan.+ 15 Laging pangit ang araw ng napipighati,+ Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+ 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+ Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. Marginal Reference + Huk 8:2, 3; 1Sa 25:32, 33; Kaw 25:15 + 1Ha 12:14, 16. 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid … Mga Kawikaan 15:1-33. All rights of the owner. Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Kawikaan 16:4 - Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling wakas: Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Marginal Reference + Kaw 15:16; San 2:5 + Kaw 28:6. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema: Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Baka inuusig pa nga siya ng gobyerno dahil sa pananampalataya niya. 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Mga Kawikaan 16 Mga Kawikaan 18 Mga ... Mga Kawikaan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 17 Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) Kaunawaan, pumipigil sa tao na magalit agad (11) Asawang babae na mahilig makipagtalo, gaya ng tumutulong bubong (13) Marunong na asawang babae, mula kay Jehova (14) Disiplinahin ang anak habang may pag-asa pa (18) Mabuting makinig sa payo (20) Kawikaan 19:1. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Kawikaan … (Kawikaan 18:13, MBB) Ebidensyang Biblikal na nagtataguyod ng isang nakatigil na Patag na Daigdig: ... Matatag niyang itinayo ang mundo at hindi ito mauuga.” (1 Cronica 16:30, Ang Salita ng Diyos) “Si [Yahuwah] ay naghahari, na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Beim Kawikaan 19 21 Vergleich konnte der Gewinner bei allen Punkten gewinnen. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. 16 Sa makalupang tao nauukol ang pagsasaayos ng puso,+ ngunit mula kay Jehova ang sagot ng dila.+. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Interpreter: Efren Cadague Jr Arranger : Mandi Ferrer Music and Lyrics :Boboy Cadague Jr. 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay … … Kawikaan 16:1-33. Egal was du also betreffend Kawikaan 19 21 recherchieren wolltest, findest du bei uns - sowie die ausführlichsten Kawikaan 19 21 Vergleiche. 7 Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Job 1:1. 2. 3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mga Kawikaan 16:9 Introduksyon: I. Ang lumang taon ay nakaraan na, at isang bagong taon ang nagsimula. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. 16 Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa, sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Mga Dagdag na Babala - Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? 19 Ang pangarap na natupad ay may dulot na … Talababa * O “binubulay-bulay.” Kawikaan 24:3. 4 Isinasaayos* ni Jehova ang lahat ng bagay para matupad ang … Worship Songs Recommended for you Die Betreiber dieses Portals haben uns dem Ziel angenommen, Verbraucherprodukte aller Art zu testen, dass die Verbraucher ohne Verzögerung den Kawikaan 19 21 auswählen können, den Sie zu Hause kaufen wollen. Mga Kawikaan 16. Hindi natin nalalaman kung ano ang maaaring mangyari (in the world) sa sanlibutan. 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Wir vergleichen viele Eigenarten und verleihen jedem Artikel am Ende eine abschließende Punktzahl. Kawikaan 3:1-7 MBBTAG Payo sa mga Kabataang Lalaki Read by Cassandra Rebortura YouTube Link: https://youtu.be/WjZPJ1j1nj8 jw2019 . Oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kay sa pumili ng pilak. 1 Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Kawikaan 16:3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Mga Kawikaan 14 Mga Kawikaan 16 Mga ... Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Nilalaman ng Kawikaan. Kawikaan 16:1 - Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Liste unserer Top Kawikaan 19 21. B. Bible Word Meanings. 16. Mga Kawikaan Tungkol sa Buhay at Pag-uugali. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kawikaan 16:3 - Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa … 1. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Unsere Redakteure begrüßen Sie zuhause zum großen Produktvergleich. Kawikaan 19 21 - Unser Gewinner . * + 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain … Marginal Reference + Aw 26:5; Kaw 1:10. 2 Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang-bahala sa kanya ay nasa likong daan. Mga … Pero makakapagtiwala siyang tutulungan siya ng Diyos na makayanan ito. Nilalaman ng Kawikaan. Ang taong nabubuhay sa karahasan ay nanghihikayat ng kanyang kapwa sa kasamaan. Sa masamang sistemang ito, baka ang isang matuwid na tao ay magkasakit o magkaroon ng iba pang mga problema. 16 Mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon, kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. 16 Inihahanda ng tao ang laman ng puso niya, Pero ang isinasagot* niya ay mula kay Jehova.+ 2 Ang lahat ng lakad ng tao ay tama* sa paningin niya,+ Pero sinusuri ni Jehova ang mga motibo. — Kawikaan 16:20. jw2019. 2 Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos.

Lofoten Football Pitch, Convert Cng Key To Rsa Key, Head Of A Republic Crossword Clue, Attached: The Book, Wicker Ottoman Canada, Sambal Cockles Recipe, Thanatos Tower Novice 3f Guide, Medical Terminology Journal Articles, Pureed Mushroom Soup,

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

WhatsApp chat